Om Laktat

LAKTAT ANS drives av Knut Øyvind Hoem og Trond Klokset, begge utdannede lærere, og hovedansvarlig for sommeruka. Foretaket bedriver arrangementvirksomhet for barn og unge samt bedrifter innen idrett og friluftsliv.

Hoem og Klokset har med seg instruktører som er erfarne innen arbeid med barn og unge.

Ansatte

Trond Klokset

Utdannet adjunkt med fordypning i kroppsøving ved Høgskolen i Sør-Trøndelag og Levanger. Har i tillegg studert pedagogikk i Lillehammer. Jobber som adjunkt ved Helland skole. Har i tillegg driftet en idrettsfritidsordning for barn sammen med Knut Øyvind Hoem.

Knut Øyvind Hoem

Utdannet adjunkt med fordypning i kroppsøving ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Har i tillegg studert coaching og ledelse ved Norges idrettshøgskole. Jobber som rektor ved Måndalen skole. Har i tillegg driftet en idrettsfritidsordning for barn sammen med Trond Klokset.